Login
1292 ELO
#1

TG BornToBeYours

Tổng tiền giải 12,000,000 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

7 34
Tỉ lệ TOP 1
21% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

25 34
Tỉ lệ TOP 4
74% Tỉ lệ
Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Chung Kết 1 59
Divine League SS2 - Nhóm G 2 26
Divine League SS2 - Nhóm F 1 60
Divine League SS2 - Nhóm A 2 58
Divine League 1 - Bán kết 4 4 1