1026 ELO
#24

Yt KimiGaming

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

2 10
Tỉ lệ TOP 1
20% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

6 10
Tỉ lệ TOP 4
60% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 2 5 -12
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 8 3 38
Khởi tạo ELO 1,000