1108 ELO
#9

UtmostLimit P

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

4 28
Tỉ lệ TOP 1
14% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

17 28
Tỉ lệ TOP 4
61% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League 1 - Chung kết 5 -9
Divine League 1 - Bán kết 1 3 29
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 5 1 88
Khởi tạo ELO 1,000