1202 ELO
#2

TG Stillness

Tổng tiền giải 8,000,000 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

6 28
Tỉ lệ TOP 1
21% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

15 28
Tỉ lệ TOP 4
54% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League 1 - Chung kết 2 58
Divine League 1 - Bán kết 2 1 81
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 4 2 63
Khởi tạo ELO 1,000