1110 ELO
#8

TG GREEN

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

1 12
Tỉ lệ TOP 1
8% Tỉ lệ

Tất cả

2 22
Tỉ lệ TOP 1
9% Tỉ lệ

Tháng này

8 12
Tỉ lệ TOP 4
67% Tỉ lệ

Tất cả

14 22
Tỉ lệ TOP 4
64% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm I 5 -41
Divine League SS2 - Nhóm E 4 -22
Divine League SS2 - Nhóm C 1 66
Divine League 1 - Bán kết 1 2 69
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 4 3 38