1127 ELO
#7

TG GREEN

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

6 34
Tỉ lệ TOP 1
18% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

19 34
Tỉ lệ TOP 4
56% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Chung Kết 4 17
Divine League SS2 - Nhóm I 5 -41
Divine League SS2 - Nhóm E 4 -22
Divine League SS2 - Nhóm C 1 66
Divine League 1 - Bán kết 1 2 69