1151 ELO
#6

TG Đậu Đậu

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

8 52
Tỉ lệ TOP 1
15% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

29 52
Tỉ lệ TOP 4
56% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Chung Kết 6 -60
Divine League SS2 - Nhóm G 1 66
Divine League SS2 - Nhóm D 4 -18
Divine League SS2 - Nhóm A 1 86
Divine League 1 - Chung kết 6 -32