1233 ELO
#1

TG BornToBeYours

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

5 12
Tỉ lệ TOP 1
42% Tỉ lệ

Tất cả

6 22
Tỉ lệ TOP 1
27% Tỉ lệ

Tháng này

10 12
Tỉ lệ TOP 4
83% Tỉ lệ

Tất cả

17 22
Tỉ lệ TOP 4
77% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm G 2 26
Divine League SS2 - Nhóm F 1 60
Divine League SS2 - Nhóm A 2 58
Divine League 1 - Bán kết 4 4 1
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 3 1 88