1069 ELO
#13

NEC LMQQ

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

4 24
Tỉ lệ TOP 1
17% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

10 24
Tỉ lệ TOP 4
42% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Chung Kết 7 -64
Divine League SS2 - Nhóm H 1 79
Divine League SS2 - Nhóm E 3 47
Divine League SS2 - Nhóm A 5 7
Khởi tạo ELO 1,000