1156 ELO
#4

DAC Kurokyo

Tổng tiền giải 8,000,000 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

5 34
Tỉ lệ TOP 1
15% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

23 34
Tỉ lệ TOP 4
68% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Chung Kết 2 75
Divine League SS2 - Nhóm G 7 -91
Divine League SS2 - Nhóm E 1 72
Divine League SS2 - Nhóm B 3 23
Divine League 1 - Bán kết 3 3 39