1081 ELO
#12

DAC Kurokyo

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

1 12
Tỉ lệ TOP 1
8% Tỉ lệ

Tất cả

2 22
Tỉ lệ TOP 1
9% Tỉ lệ

Tháng này

8 12
Tỉ lệ TOP 4
67% Tỉ lệ

Tất cả

16 22
Tỉ lệ TOP 4
73% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm G 7 -91
Divine League SS2 - Nhóm E 1 72
Divine League SS2 - Nhóm B 3 23
Divine League 1 - Bán kết 3 3 39
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 5 3 38