1069 ELO
#12

DAC Dương Quá

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

0 10
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

7 10
Tỉ lệ TOP 4
70% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 2 4 6
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 5 2 63
Khởi tạo ELO 1,000