1086 ELO
#11

DAC DânLê

Tổng tiền giải 5,000,000 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

6 40
Tỉ lệ TOP 1
15% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

23 40
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm I 2 69
Divine League SS2 - Nhóm E 7 -76
Divine League SS2 - Nhóm B 5 -42
Divine League 1 - Chung kết 3 50
Divine League 1 - Bán kết 4 2 72