1158 ELO
#4

DAC CườngTĐˆ

Tổng tiền giải 12,000,000 VNĐ

Tháng này

1 12
Tỉ lệ TOP 1
8% Tỉ lệ

Tất cả

8 40
Tỉ lệ TOP 1
20% Tỉ lệ

Tháng này

6 12
Tỉ lệ TOP 4
50% Tỉ lệ

Tất cả

26 40
Tỉ lệ TOP 4
65% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm H 5 -62
Divine League SS2 - Nhóm F 3 -8
Divine League SS2 - Nhóm A 3 -3
Divine League 1 - Chung kết 1 81
Divine League 1 - Bán kết 1 1 87