1125 ELO
#8

DAC Chi IsMyLiƒe

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

4 40
Tỉ lệ TOP 1
10% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

30 40
Tỉ lệ TOP 4
75% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm I 4 -12
Divine League SS2 - Nhóm F 4 -16
Divine League SS2 - Nhóm A 4 -13
Divine League 1 - Chung kết 4 2
Divine League 1 - Bán kết 4 1 76