1036 ELO
#22

DAC Catlover2106

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

5 40
Tỉ lệ TOP 1
13% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

20 40
Tỉ lệ TOP 4
50% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm G 4 27
Divine League SS2 - Nhóm E 5 -5
Divine League SS2 - Nhóm C 6 -46
Divine League 1 - Chung kết 7 -60
Divine League 1 - Bán kết 3 2 57