1047 ELO
#18

DAC Burning

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

5 28
Tỉ lệ TOP 1
18% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

14 28
Tỉ lệ TOP 4
50% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League 1 - Chung kết 8 -90
Divine League 1 - Bán kết 2 2 49
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 2 1 88
Khởi tạo ELO 1,000