1092 ELO
#10

BachTieuBin

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

5 10
Tỉ lệ TOP 1
50% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

7 10
Tỉ lệ TOP 4
70% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 1 4 4
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 1 1 88
Khởi tạo ELO 1,000