1155 ELO
#5

TG Duc Anh 2K

Tổng tiền giải 5,000,000 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

6 24
Tỉ lệ TOP 1
25% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

14 24
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Chung Kết 3 41
Divine League SS2 - Nhóm I 1 94
Divine League SS2 - Nhóm D 7 -75
Divine League SS2 - Nhóm B 1 95
Khởi tạo ELO 1,000