1065 ELO
#16

HighRoll

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

2 16
Tỉ lệ TOP 1
13% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

8 16
Tỉ lệ TOP 4
50% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm G 3 51
Divine League SS2 - Nhóm E 2 96
Divine League SS2 - Nhóm B 7 -45
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 4 6 -38
Khởi tạo ELO 1,000