Login

TG GREEN profile

TG GREEN

Nguyễn Đình Thành 0
Tên ingame: TG GREEN
Điểm ELO: 1127
Thứ hạng Rank: 7

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

6 34
Tỉ lệ TOP 1
18% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

19 34
Tỉ lệ TOP 4
56% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Chung Kết 4 17
Divine League SS2 - Nhóm I 5 -41
Divine League SS2 - Nhóm E 4 -22
Divine League SS2 - Nhóm C 1 66
Divine League 1 - Bán kết 1 2 69
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 4 3 38
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện