Login

TG BornToBeYours profile

TG BornToBeYours

Đỗ Hải Anh 2020
Tên ingame: TG BornToBeYours
Tổng tiền kiếm được: 12,000,000đ
Điểm ELO: 1292
Thứ hạng Rank: 1

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

7 34
Tỉ lệ TOP 1
21% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

25 34
Tỉ lệ TOP 4
74% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Chung Kết 1 59
Divine League SS2 - Nhóm G 2 26
Divine League SS2 - Nhóm F 1 60
Divine League SS2 - Nhóm A 2 58
Divine League 1 - Bán kết 4 4 1
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 3 1 88
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện