Login

DAC Kurokyo profile

DAC Kurokyo

Đỗ Xuân Triển 2020
Tên ingame: DAC Kurokyo
Tổng tiền kiếm được: 8,000,000đ
Điểm ELO: 1156
Thứ hạng Rank: 4

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

5 34
Tỉ lệ TOP 1
15% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

23 34
Tỉ lệ TOP 4
68% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Chung Kết 2 75
Divine League SS2 - Nhóm G 7 -91
Divine League SS2 - Nhóm E 1 72
Divine League SS2 - Nhóm B 3 23
Divine League 1 - Bán kết 3 3 39
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 5 3 38
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện