Login

DAC CườngTĐˆ profile

DAC CườngTĐˆ

Đặng Mạnh Cường 2020
Tên ingame: DAC CườngTĐˆ
Tổng tiền kiếm được: 12,000,000đ
Điểm ELO: 1158
Thứ hạng Rank: 3

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

8 40
Tỉ lệ TOP 1
20% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

26 40
Tỉ lệ TOP 4
65% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm H 5 -62
Divine League SS2 - Nhóm F 3 -8
Divine League SS2 - Nhóm A 3 -3
Divine League 1 - Chung kết 1 81
Divine League 1 - Bán kết 1 1 87
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 8 2 63
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện