Login

Đây Là Đẳng Cấp profile

Đây Là Đẳng Cấp

Trần Minh Đức 0
Tên ingame: Đây Là Đẳng Cấp
Điểm ELO: 984
Thứ hạng Rank: 38

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

3 22
Tỉ lệ TOP 1
14% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

14 22
Tỉ lệ TOP 4
64% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm G 6 -22
Divine League SS2 - Nhóm D 8 -104
Divine League SS2 - Nhóm C 3 22
Divine League 1 - Bán kết 3 4 0
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 7 1 88
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện