Login

TG Duc Anh 2K profile

TG Duc Anh 2K

2020
Tên ingame: TG Duc Anh 2K
Điểm ELO: 1114
Thứ hạng Rank: 7

Tháng này

4 12
Tỉ lệ TOP 1
33% Tỉ lệ

Tất cả

4 12
Tỉ lệ TOP 1
33% Tỉ lệ

Tháng này

6 12
Tỉ lệ TOP 4
50% Tỉ lệ

Tất cả

6 12
Tỉ lệ TOP 4
50% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm I 1 94
Divine League SS2 - Nhóm D 7 -75
Divine League SS2 - Nhóm B 1 95
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện