Login

TG Duc Anh 2K profile

TG Duc Anh 2K

2020
Tên ingame: TG Duc Anh 2K
Tổng tiền kiếm được: 5,000,000đ
Điểm ELO: 1155
Thứ hạng Rank: 5

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

6 24
Tỉ lệ TOP 1
25% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

14 24
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Chung Kết 3 41
Divine League SS2 - Nhóm I 1 94
Divine League SS2 - Nhóm D 7 -75
Divine League SS2 - Nhóm B 1 95
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện