Login

HNUE Galois profile

HNUE Galois

Trịnh Mai Kiên 2020
Tên ingame: HNUE Galois
Điểm ELO: 1081
Thứ hạng Rank: 13

Tháng này

2 12
Tỉ lệ TOP 1
17% Tỉ lệ

Tất cả

2 12
Tỉ lệ TOP 1
17% Tỉ lệ

Tháng này

7 12
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ

Tất cả

7 12
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm H 3 29
Divine League SS2 - Nhóm D 5 -18
Divine League SS2 - Nhóm B 2 70
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện