Login

DAC ThànhNam profile

DAC ThànhNam

Nguyễn Thành Nam 2020
Tên ingame: DAC ThànhNam
Điểm ELO: 991
Thứ hạng Rank: 33

Tháng này

1 8
Tỉ lệ TOP 1
13% Tỉ lệ

Tất cả

1 8
Tỉ lệ TOP 1
13% Tỉ lệ

Tháng này

4 8
Tỉ lệ TOP 4
50% Tỉ lệ

Tất cả

4 8
Tỉ lệ TOP 4
50% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm D 6 -30
Divine League SS2 - Nhóm C 4 21
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện