Login

DAC ThànhNam profile

DAC ThànhNam

Nguyễn Thành Nam 2020
Tên ingame: DAC ThànhNam
Điểm ELO: 1012
Thứ hạng Rank: 28

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 12
Tỉ lệ TOP 1
8% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

7 12
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm H 4 21
Divine League SS2 - Nhóm D 6 -30
Divine League SS2 - Nhóm C 4 21
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện