Login

1Hcidov profile

1Hcidov

Hoàng Đức Anh 2020
Tên ingame: 1Hcidov
Điểm ELO: 926
Thứ hạng Rank: 64

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

5 19
Tỉ lệ TOP 1
26% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

11 19
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm H 8 -84
Divine League SS2 - Nhóm E 6 -40
Divine League SS2 - Nhóm B 4 8
Divine League 1 - Bán kết 1 6 -46
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 6 1 88
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện