Login
1220 ELO
#1

DAC CườngTĐˆ

Tổng tiền giải 12,000,000 VNĐ

Tháng này

1 8
Tỉ lệ TOP 1
13% Tỉ lệ

Tất cả

8 36
Tỉ lệ TOP 1
22% Tỉ lệ

Tháng này

4 8
Tỉ lệ TOP 4
50% Tỉ lệ

Tất cả

24 36
Tỉ lệ TOP 4
67% Tỉ lệ
Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm F 3 -8
Divine League SS2 - Nhóm A 3 -3
Divine League 1 - Chung kết 1 81
Divine League 1 - Bán kết 1 1 87
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 8 2 63