Login
957 ELO
#51

Vikingg

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

0 10
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

3 10
Tỉ lệ TOP 4
30% Tỉ lệ
Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 1 8 -81
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 2 3 38
Khởi tạo ELO 1,000