Login
Divine League SS2 - Nhóm E
ELO: 926
ELO: 1036
ELO: 1086
ELO: 1081
ELO: 1065
ELO: 859
ELO: 1133
ELO: 1110
TỈ LỆ VOTE
0% Tỉ lệ
50% Tỉ lệ
25% Tỉ lệ
25% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ

Kết Quả

TOP TUYỂN THỦ ĐIỂM ĐỘI HÌNH
1 HighRoll 12 Đội hình thi đấu
2 DAC Kurokyo 9
3 1Hcidov 7
4 TG GREEN 5
5 DAC DânLê 3
6 NEC LMQQ 2
7 Mèo Khônq Feed 1
8 DAC Catlover2106 0