Login
Divine League SS2 - Nhóm E
ELO: 926
ELO: 1036
ELO: 1086
ELO: 1156
ELO: 1065
ELO: 859
ELO: 1069
ELO: 1127
TỈ LỆ VOTE
0% Tỉ lệ
50% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
25% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
25% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ

Kết Quả

TOP TUYỂN THỦ ĐIỂM ĐỘI HÌNH
1 DAC Kurokyo 12 Đội hình thi đấu
2 TG GREEN 9
3 HighRoll 7
4 1Hcidov 5
5 DAC DânLê 3
6 NEC LMQQ 2
7 DAC Catlover2106 1
8 Mèo Khônq Feed 0