Login
Divine League SS2 - Nhóm E
ELO: 926
ELO: 1036
ELO: 1086
ELO: 1156
ELO: 1065
ELO: 859
ELO: 1069
ELO: 1127
TỈ LỆ VOTE
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
33% Tỉ lệ
33% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
33% Tỉ lệ

Kết Quả

TOP TUYỂN THỦ ĐIỂM ĐỘI HÌNH
1 NEC LMQQ 12 Đội hình thi đấu
2 DAC Kurokyo 9
3 HighRoll 7
4 DAC Catlover2106 5
5 1Hcidov 3
6 Mèo Khônq Feed 2
7 TG GREEN 1
8 DAC DânLê 0