Login
Divine League SS2 - Nhóm E
ELO: 926
ELO: 1036
ELO: 1086
ELO: 1156
ELO: 1065
ELO: 859
ELO: 1069
ELO: 1127
TỈ LỆ VOTE
8% Tỉ lệ
8% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
8% Tỉ lệ
8% Tỉ lệ
42% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
25% Tỉ lệ

Kết Quả

TOP TUYỂN THỦ ĐIỂM ĐỘI HÌNH
1 DAC Catlover2106 12 Đội hình thi đấu
2 DAC DânLê 9
3 NEC LMQQ 7
4 DAC Kurokyo 5
5 TG GREEN 3
6 1Hcidov 2
7 HighRoll 1
8 Mèo Khônq Feed 0