Login

Tất Cả Trận Đấu

Divine League SS2 - Chung Kết
Divine League SS2 - Chung Kết
Divine League SS2 - Chung Kết
Divine League SS2 - Chung Kết
Divine League SS2 - Chung Kết
Divine League SS2 - Chung Kết
Divine League SS2 - Chung Kết
Divine League SS2 - Chung Kết
Divine League SS2 - Chung Kết
Divine League SS2 - Chung Kết
Divine League SS2 - Chung Kết
Divine League SS2 - Chung Kết

Các Trận Đấu ?

Nơi tổng hợp tất cả các Trận Đấu đã đang và sẽ diễn ra của các giải TFT mà Divine tổ chức sẽ được tổng hợp tại đây.

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào thì có thể liên hệ Admin để được hỗ trợ.

BẢNG XẾP HẠNG VOTE
TOP
Nhà Tiên Tri
Lượt dự đoán đúng
Vũ Đăng Công
3
kendn9x
1
Nguyen Truong Nguyen
1
4
Công Vũ Đăng
1
5
Hoàng Việt
1
6
tngg0206
1
7
Hoàng Minh Nguyệt
1